Kaip gauti dantų protezavimo kompensaciją?

Dantų protezavimo procedūra yra neišvengiama, netekus daug dantų. Šie atvejai labai paplitę tarp garbaus amžiaus sulaukusių asmenų. Tačiau kartais dėl ligų ar nutikusių nelaimių dantų gali netekti ir jauno amžiaus žmogus. Puiki naujiena ta, kad dantų protezavimo procedūra kai kuriems pacientams gali būti kompensuojama. Reikia tik tiksliai žinoti visus kompensavimui reikalingus aspektus.

Kaip gauti dantų protezavimo kompensaciją?

Dantų protezavimo procedūra yra neišvengiama, netekus daug dantų. Šie atvejai labai paplitę tarp garbaus amžiaus sulaukusių asmenų. Tačiau kartais dėl ligų ar nutikusių nelaimių dantų gali netekti ir jauno amžiaus žmogus.

Puiki naujiena ta, kad dantų protezavimo procedūra kai kuriems pacientams gali būti kompensuojama. Reikia tik tiksliai žinoti visus kompensavimui reikalingus aspektus.

Visų pirma, svarbu paminėti, kad kompensaciją dantų protezavimui gauti gali ne tik pensijinio amžiaus asmenys, bet ir vaikai iki 18 metų ir asmenys pripažinti nedarbingais, ar iš dalies darbingais.

Norint pasinaudoti šia galimybe, pirmiausia reikia apsilankyti pas odontologą, kuris įvertins, ar asmuo atitinka reikalavimus ir gali gauti kompensaciją dantų protezavimui. Odontologui nustačius, kad dantų protezavimas reikalingas, tektų apsilankyti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (PAASPĮ) ir užpildyti bei pateikti reikiamus dokumentus:

  • prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybę patvirtinančią kortelę),
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimas),
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo.

Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą TLK, o ši įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje.

Gavus pranešimą, reikia apsispręsti:

  1. Nelaukti, kol ateis eilė ir pakvietimas protezuoti dantis, pačiam sumokėti už protezavimą, o atėjus eilei atgauti sumokėtus pinigus.
  2. Laukti, kol ateis eilė ir asmuo gaus pakvietimą protezuoti dantis, o paslaugos bus iš karto kompensuojamos.

Abiem atvejais protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės akto nustatyta tvarka įgijus teisę į kompensaciją. Kompensacija siekia nuo 397 iki 1222 eurų.

         Nemažai pacientų, nenorinčių laukti eilėje, už dantų protezavimą sumoka patys, o kompensavimą gauna atėjus eilei. Pasirinkus šį variantą, reikia kreiptis į TLK dėl kompensavimo pateikiant:

  • prašymą kompensuoti šias išlaidas, jame turi būti nurodyta asmeninė sąskaita banke, į kurią bus pervedamos lėšos;
  • sąskaitos originalą, kur turi būti išskirta suma, kompensuotina iš PSDF biudžeto;
  • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos teritorinės ligonių kasos darbuotojas).

Tuomet, atėjus eilei, TLK išsiųs pranešimą apie kompensavimą ir perves kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

      Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tenka laukti TLK pranešimo. Sulaukusiam savo eilės žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą.  Gavus tokią pažymą, reikia ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos, kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, ten ir bus atliekamas protezavimas.

      Eilėje tenka laukti nuo vienerių iki kelerių metų.  Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.

Susiję gydytojai